Naše projekty

AMJTJ Group

Pro realizaci našich podnikatelských záměrů vycházejících z našich aktivit v oblasti výzkumu a vývoje jsme založili specializované firmy otevřené pro vstup investičních partnerů (SPV společnosti) Skupinu těchto firem označujeme jako AMJTJ Group.

01

Projekt fotokatalytických aplikací

se nachází ve fázi komercializace a rychlého rozvoje trhu. Vyvinuli jsme, vyrábíme a prodáváme multifunkční nátěry FN NANO® s velmi silným fotokatalytickým efektem. Antibakteriální, antivirové, samočistící a ekologické produkty s fotokatalytickou účinností povrchu téměř 100% účinnosti čistého fotokatalyzátoru , což je až stokrát vyšší než ostatních konkurenčních produktů na světovém trhu. Realizace na trhu je zajišťována v rámci společnosti FN-NANO s.r.o.

02

Projekt výroby nano TiO2

je zaměřen na využití patentovaného know-how ekonomicky vysoce efektivní velkovýroby nanočástic oxidu titaničitého pro fotokatalytické aplikace, kosmetiku a další obory. Realizace projektu je zajišťována v rámci společnosti NanoTio s.r.o.

03

Projekt nového konstrukčního typu lithiového akumulátoru

se nachází ve fázi masové výroby lithiových článků pro energetiku, komercializace a rychlého rozvoje trhu. Realizace na trhu je zajišťována v rámci společnosti HE3DA s.r.o.

04

Projekt práškových nanomateriálů pro plazmové nástřiky

Projekt je ve fázi ověřeného konceptu. Termální bariéry na bázi nano YSZ dále zvýší výkon a tepelnou a abrazivní odolnost leteckých motorů a zajistí úspory paliva až deset procent. Realizace projektu je zajišťována v rámci společnosti NanoEma s.r.o.

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016