FN NANO® bylo registrováno jako součást antibakteriálního systému proti šíření epidemií v USA

Technologie fotokatalytických nátěrů FN NANO®  byla registrována Environmental Protection Agency EPA jako součást antivirového a antibakteriálního systému (FN NANO®nátěr + aktivační světlo v kombinaci s větrákem zvyšující turbulenci vzduchu/EPA registration number 98799-NV-1), pro školy, nemocnice, letiště, veřejné prostory apod

Technologie FN NANO®  zároveň získala v USA akreditované posouzení od mezinárodní organizace Intertek, že je bezpečná a odpovídá jednomunejpřísnějších světových zákonů na ochranu životního prostředí a lidského zdravíhlediska nanobezpečnosti – California Proposition 65

Testování a hodnocení provedla akreditovaná společnost Intertek Group plc. Jedná se o britskou nadnárodní pojišťovací, inspekční, testovací a certifikační společnost se sídlem v Londýně v Anglii.

Intertek je předním poskytovatelem Total Quality Assurance pro průmyslová odvětví po celém světě. Již více než 130 let spoléhají společnosti z celého světa na společnost Intertek, která pomáhá zajišťovat kvalitu a bezpečnost jejich produktů, procesů a systémů.  Jejich síť představuje více než 1 000 laboratoří a kanceláří a více než 46 000 lidí ve více než 100 zemích. Poskytuje inovativní a na míru šitá řešení pro zajištění, testování, kontrolu a certifikaci materiálů a dalších operací.

Vyhodnocují, jak produkty i služby splňují a překračují standardy kvality, bezpečnosti, udržitelnosti a výkonu. Ověřují specifikace, hodnoty a bezpečnosti surovin, produktů a aktiv. Vydávají osvědčení, že produkty a služby splňují všechny důvěryhodné externí i interní standardy.

 

Je to jediný systém na světě, který přináší dlouhodobou a nechemickou antibakteriálnost povrchu. Pokud by ji chtěl člověk docílit chemicky, musel by neustále stříkat zdi nějakou desinfekcí. Proti tomu je FN NANO®systém dokonale ekologický a přátelský. Navíc nejenom, že chytá ze vzduchu a likviduje na svém povrchu viry a bakterie, ale je dokonalý v kombinaci s desinfekcemi, jejichž výpary také velmi rychle odstraňuje ze vzduchu.

 

Díky dlouhodobé antibakteriální funkci FN NANO® systému (i deset let), doporučuje renomovaný hygienik a epidemiolog RNDr. Pazdziora (ZUOVA) již v roce 2013 cílené využívání tohoto nátěrového systému jako preventivního opatření pro případy epidemií a pandemií virového původu a pro zvýšení hygienické čistoty prostředí.

 

Dnes je možné tento systém využít i v ČR ve zdravotnictvi, kde podle Vyhlášky č. 306/2012 Sb. poskytuje dlouhodobě preventivní ochranu proti patogenům a nahrazuje každoroční malování v nemocnicích.

 

Investice do těchto antibakteriálních nátěrů spočívá nejenom v tom, že ochrání v nemocnici pacienty a personál, ale zároveň ušetří náklady na každoroční malování.

 

FN NANO® systém je nyní využíván ve školách, nemocnicích a zdravotních zařízeních, ale nátěry si pohodlně může instalovat každý i doma a vytvořit si tak zdravější prostředí a snížit tak riziko přenosu infekčních chorob, jako je SARS-COV-2 a dalších.

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016