Ochrana rostlin

Minerální bariéra proti mikroorganismům

Zkoumáme účinky fotoaktivního oxidu titaničitého v kombinaci s dalšími minerálními látkami na rostliny a možnosti jejich ochrany před mikroorganismy, plísněni a houbami. Vyvíjíme a zkoušíme nové přípravky, které zajišťují ochranu rostlin před chorobami a parazity na základě využití fyzikálních a nikoli chemických procesů. Připravujeme k uvedení na trh nechemické přípravky pro ochranu rostlin před napadením houbami a plísněmi. Jejich použití nevede ke kontaminaci plodů a okolního prostředí nebezpečnými chemickými látkami.

Připravujeme k uvedení na trh nechemické přípravky pro ochranu rostlin před napadením mikroorganismy. Jejich použití nahrazuje pesticidy a na rozdíl od nich nevede ke kontaminaci plodů a okolního prostředí nebezpečnými chemickými látkami.

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016