Advanced Materials-JTJ se aktivně prezentovala na první česko-německé konferenci o podnikání v nanotechnologiích

Setkání s názvem Building Blocks of the Future se zúčastnilo přibližně šedesát účastníků z Německa i Českén republiky.  Akci, která proběhla v budově ministerstva průmyslu v ulici Politických vězňů, uspořádali společně CzechInvest a německá Společnost pro zahraniční obchod a investice GTAI.

Na setkání které navšívili také německý velvyslanec Arndt Freytag von Loringhoven nebo prezident Česko-německé průmyslové a obchodní komory Rudolf Fischer.  Advanced Materials-JTJ s.r.o. prezentoval v 1. diskusním panelu „How Nanotech Enhances the Performance of Everyday Materials“  Ing. Jan Procházka, Ph.D. (prezentace J. Procházky)

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016