CERTIFIKAČNÍ SEMINÁŘ ČKAIT PROŠKOLIL DALŠÍ ARCHITEKTY, PROJEKTANTY I REALIZAČNÍ FIRMY

Dne 15.10.2019 se ve školících prostorách hotelu Astra (Srby) se konal certifikační seminář ČKAIT, kde se účastníci seznámili  s kvalitativně novoutechnologií funkčních nanotechnologických povrchů FN NANO®,která:

1)zajišťuje vysoce účinnou a dlouhodobou ochranu staveb adalších objektů proti degradujícím účinkům ultrafialového záření, mikrobiologickému napadení a usazování špíny rozptýlené v ovzduší,

2) je vysoce účinnou, nízkonákladovou technologií pročištění vzduchu od nebezpečných látek, alergenů a zápachu,

3)zajišťuje permanentní ochranu proti usazování a růstumikroorganismů (virů, bakterií, plísní, kvasinek a řas naplochách, kde je uplatněna.

Seminář byl zaměřen zejména na otázky praktického využitíFN® nátěrů v exteriéru i interiérech staveb pro ochranu majetku, lidského zdraví a životního prostředí.

Pozornost byla věnována možnostem využití této technologie v ekologicky šetrných budovách a pro vytváření zdravého vnitřníhoprostředí v souvislosti s certifikací LEED a WELL i souvislostech s projekty zaměřenými na uhlíkové kompenzace.

Zde je zachyceno několik momentů z této akce:

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016