Ing. Jan Procházka je mezinárodní špičkou v oboru nanotechnologií

Vynikající český vědec a vynálezce Ing. Jan Procházka, Ph.D. je také mimořádně trpělivý člověk. A díky svým odborným zkušenostem a této vlastnosti se dostal ke svým vynálezům, které jsou prospěšné pro celý svět.

Medailonek vynálezce Ing. Jana Procházky Ph.D. je o nanotechnologiích a nátěrech FN NANO®fungujících na principu fotokatalýzy, která čistí města od škodlivých a jedovatých látek z ovzduší, dále o chytrých bateriích HE3DA. Jsou to ekologické produkty s globálním dopadem a obřím tržním potenciálem.

Podívejte se na jeho vynálezy, zde je ukázka z ČT 

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016