Nanotechnologické projekty Advanced Materials-JTJ pro lepší prostředí a energetiku mají mimořádný ekonomický potenciál (tisková zpráva)

TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ADVANCED MATERIALS-JTJ s.r.o.

Pohnutkou k založení společnosti Advanced Materials-JTJ (AMJTJ) byla vize zlepšení životního prostředí a každodenního života lidí pomocí nových nanotechnologií.

Z velmi širokého pole možností se AMJTJ soustředilo na tři oblasti:

  1. vývoj nového typu nátěrů využívajícího energii světla pro nový způsob čištění vzduchu a vody a pro vytváření povrchů se samočistící a antibakteriální funkcí
  2. vývoj technologického postupu nízkonákladové výroby nanočástic TiO2 pro čištění životního prostředí a pro kosmetiku
  3. vývoj nového konstrukčního typu vysokokapacitního lithiového akumulátoru pro energetiku.

AMJTJ  se podařilo všechny projekty úspěšně realizovat a dovést do fáze komercializace.

Byl vyvinut a na hlavních světových trzích patentován nový typ nátěrové technologie s mimořádně vysokou fotokatalytickou účinností pro čištění vzduchu a vody a ochranu povrchů před ultrafialovým zářením a se samočistícím efektem (obchodní označení FN®). Byla zahájena jeho výroba a prodej v ČR i v zahraničí. Tržby z prodeje těchto inteligentních nátěru se v posledních letech každoročně zdvojnásobují a v loňském roce přesáhly částku 12 mil. Kč. V následujících letech předpokládáme, vzhledem k naším rozšiřujícím se možnostem investovat do rozvoje marketingových a obchodních aktivit další skokový nárůst tržeb v řádu stovek procent. Za zcela reálný cíl považujeme dosáhnout v rámci EU celkových prodejů v objemu desítek milionů EUR. Obrovskou příležitostí je čínský trh, kam v současnosti směřuje větší část naší produkce, která je směřována do environmentálních aplikací pro čištění vzduchu od NOx a dalších škodlivin. Kromě přímého prodeje zboží počítáme také s prodejem výrobních licencí. Pro další rozvoj prodejů FN®nátěrů vytvořila AMJTJ v loňském roce samostatnou dceřinou firmu FN-NANO s.r.o.

Masové uplatnění fotokatalytických produktů pro čištění vzduchu a vody a pro vytváření ochranných povrchů fasád a zdí proti špíně, mikroorganismům a degradujícím účinkům ultrafialového záření a také uplatnění nanočástic TiO2 v kosmetice vede již dnes k růstu již tak vysokých cen nanokrystalického TiO2. Vysoká cena tohoto produktu se stává překážkou jeho masového uplatnění. AMJTJ proto vyvinula a na hlavních světových trzích patentovala technologický postup průmyslové velkovýroby vysoce kvalitního nano TiO2 s desetkrát nižšími výrobní náklady, než mají v současnosti využívané sofistikované nanotechnologie. AMJTJ založila dceřinou společnost  NanoTio s.r.o. za účelem dalšího komerčního využití této patentované technologie. Trh, na který patent a nově založená společnost míří, je globální a AMJTJ odhaduje tržní potenciál patentu a výroby na jeho základě v řádu desítek milionů USD ročně.

Pro zajištění rozvoje projektu nového typu lithiového akumulátoru byla založena již v roce 2009 dceřiná společnost HE3DA s.r.o.. Projekt v současné době vstupuje do komerční fáze. Byl vybudován zkušební výrobní poloprovoz  zahájena výroba limitované objemu nového typu akumulátoru s kapacitou 1kWh pro ověřovací aplikace i první komerční zájemce. Byla zahájena výstavba velkovýrobního závodu s projektovanou kapacitou okolo jednoho milionu kusů 1 kWh akumulátorů ročně v Horní Suché na Severní Moravě.

Již v současnosti eviduje HE3DA stovky zájemců z nejrůznějších průmyslových odvětví a zejména z řad provozovatelů solárních elektráren, kteří mají zájem o okamžitý nákup nového typu baterie.

Tržní kapacita objemu prodejů nového typu akumulátoru, který je výsledkem vývojového projektu založeného AMJTJ, je odhadována jen v segmentu systémů pro zálohování elektrické energie a pro stabilizaci elektrické sítě v řádu miliard USD ročně.

AMJTJ se v současnosti připravuje na zahájení nového projektu – vývoj nového typu nanomateriálu pro vytváření termálních bariér plasmovým nástřikem. Tento materiál umožní významné zvýšení provozní teploty tepelně namáhaných součástí spalovacích turbín a tryskových motorů a tím i podstatné zvýšení výkonu, účinnosti i životnosti těchto zařízení. Projekt má mimořádný význam pro oblast energetiky a letectví. Jeho tržní potenciál je odhadován na desítky až stovky milionů USD. AMJTJ projekt rozvíjí v rámci dceřiné společnosti NanoEma s.r.o.

Vzhledem k vysokému tržnímu potenciálu projektů se AMJTJ propracovalo mezi přední firmy v oblasti nanotechnologií v mezinárodním měřítku a naše investice vložené do úspěšně realizovaných projektů, podložených desítkami patentů na hlavních trzích, se zhodnotily více než tisíckrát.

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016