Protihluková bariéra, která zároveň čistí vzduch- dva roky po vytvoření

Před dvěma roky si motoristé projíždějící Prahou kolem Barrandova mohli poprvé všimnout neobvyklého nápisu na protihlukové bariéře,, Tyto plochy čistí vzduch“.

Testovací stěna-protihluková bariéra Praha – Barrandov (tato stěna vyčistí za jeden den tolik vzduchu, kolik spotřebuje 200 lidí za celý rok)

Ovzduší v okolí této významné dopravní komunikace je velmi zatížené výfukovými zplodinami, proto bylo toto místo vybráno pro testování účinnosti fotokatalytických nátěrů.

Za aktivní a cenné pomoci Autosalonu Klokočka se zde podařilo zrealizovat záměr aplikovat v reálném prostředí  fotoaktivní nátěr FN   pro testování jeho účinků pro zlepšení životního prostředí a dekontaminaci okolního vzduchu.  Tento nátěr, který vyvinula  a patentovala  společnost Advanced Materials –JTJ, jeden ze zakládajících členů ČSAF, dokáže účinně a dlouhodobě snižovat znečištění ovzduší v městských a průmyslových aglomeracích. Výsledky měření jednoznačně dokládají, že vysoce účinný fotokatalytický povrch nátěrů Protectam FN®  radikálně snižuje jak koncentrace NO, tak i NO2.

Po dvou letech od této aplikace se na stejném místě objevili pracovníci této společnosti a z  testovací stěny vyřízli některé části jako vzorky, které byly následně použity pro testování v laboratoři.

V laboratorních podmínkách  se dále provedou veškerá další měření s cílem exaktně prokázat dlouhodobé účinky fotokatalytických nátěrů  FN pro zlepšení kvality ovzduší.

Výsledky testování jednoznačně prokázaly stálost účinku  tohoto nátěrů na zlepšení kvality okolního  ovzduší.

V laboratorních podmínkách  se dále provedou veškerá další měření s cílem exaktně prokázat dlouhodobé účinky fotokatalytických nátěrů  FN pro zlepšení kvality ovzduší

Snad se tímto způsobem konečně podaří přesvědčit i ty, kteří byli dosud skeptičtí a pochybovali o pozitivních vlastnostech fotokatalýzy.

Mimo to se každý samozřejmě může o silném pozitivním vlivu na likvidaci škodlivin přesvědčit sám přímo na místě. Kromě již popsaného  zlepšení kvality ovzduší je zde možno pozorovat rovněž samočistící vlastnosti tohoto nátěru.

Rozdíl ve vzhledu  ošetřených a neošetřených ploch je po dvou letech zcela markantní. Fotokatalytické plochy se dokáží samy vyčistit od dehtů, sazí, prachu a další špíny. Tyto pozitivní vlastnosti můžete využít i vy,  například pro ochranu fasády, obzvláště v případě, že je váš dům zatížen exhalacemi z automobilového provozu na přilehlých dopravních komunikacích.

Zdroj: ČSAF – Ing.Jiří Kubečka-tiskový mluvčí

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016