První termíny pro certifikační školení v roce 2018

Společnosti a FN-NANO s.r.o. pod záštitou výrobce funkčních nátěrů FN® Advanced Materials-JTJ s.r.o. pořádají před jarní sezónou ve dnech 14.2. a 20.2. 2018 odborná certifikační školení.

Jsou určena pro pracovníky firem a řemeslníky, kteří se zajímají o technologii vysoce účinných fotokatalytických funkčních nátěrů FN®, chtějí se dále věnovat jejich aplikací pro zákazníky a mají zájem stát velkoobchodními partnery FN-NANO s.r.o.

Účastníci akce se seznámí se situací v nabídce nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem, s možnostmi využití těch nejúčinnějších pro konkrétní projektová a architektonická řešení. Podrobně budou seznámeni s parametry fotokatalytických nátěrových hmot 2. generace a technickými požadavky na jejich aplikaci. Součástí akce budou praktické ukázky účinnosti těchto nátěrových hmot a praktické školení a trénink postupů jejich aplikace.

 

Účastníci semináře obdrží po jeho absolvování certifikát výrobce fotokatalytických nátěrů 2. generace – Advanced Materials-JTJ s.r.o. a zároveň si s sebou odnesou 1l funkčního nátěru FN®1.

 

Certifikát kvalifikuje proškolenou osobu a firmu, jejímž je kmenovým zaměstnancem, nebo se na jejím řízení podílí z pozice vlastníka, k tomu, aby se mohla stát velkoobchodním partnerem FN-NANO s.r.o. a při aplikaci technologie vysoce účinných fotokatalytických funkčních nátěrů FN® se mohla prokazovat zákazníkům jako výrobcem certifikovaná firma.

Certifikát je vždy vázán na konkrétní osobu a je nepřenositelný!

 

Cena za 1 osobu je 1.500,- Kč.

V této ceně jsou uvedeny:

–       základní informace o technologii vysoce funkčních nátěrů FN®,

–       informace o druzích FN® a vhodnosti užití pro různé povrchy,

–       praktické ukázky účinnosti FN®,

–       praktické školení a trénink postupů aplikace funkčních nátěrů FN®,

–       manuál FN®

–       1 l funkčního nátěru FN®

–       drobné pohoštění a dobrá nálada

 

Prosím hlaste se předem na e-mail: amjtj@advancedmaterials1.com anebo p.sefl@amjtj.com, kapacita na jeden seminář je max. 5 osob, abychom se Vám mohli maximálně věnovat.

Přesný čas a místo konání bude následně uvedeno na pozvánce.

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016