Španělsko: vedení vlády provincie Navarra a česká společnost prozkoumají nové možnosti využití nanočástic oxidu titaničitého

Advanced Materials-JTJ by mohla investovat v provincii Navarra  4,2 mil. € a vytvořit zde 100 nových pracovních míst v návaznosti na výsledky výzkumu.

Podpis smlouvy mezi  českou společností a vládou provincie Navarra

Navarská vláda a česká společnost Advanced Materials-JTJ spolupracují na výzkumu a vývoji nových průmyslových aplikací nanočástic oxidu titaničitého v oblastech zdravotnictví, životního prostředí a dopravy. Pokud výsledky testů budou uspokojivé, firma uvažuje o investici ve výši 4,25 milionu eur do výrobní kapacity s roční produkcí 5 milionů litrů výrobku a vytvoření 100 pracovních míst v provincii Navarra.

Ministr místní vlády pro  venkova a  životního prostředí José Javier Esparza  podepsal dnes ráno dohodu s představiteli společnosti.  Smlouva stanovuje specifické podmínky partnerství. Akce se zúčastnil i první místopředseda vlády, ministr hospodářství, financí, průmyslu a zaměstnanosti, Lourdes Goicoechea.

Oxid titaničitý (TiO2) je chemická sloučenina, která se používá, pro její intenzivní bílou barvu, především jako pigment. Pro toto použití se spotřebovává více než 95%  její světové produkce.  TiO2 je také používán v jiných oblastech, jako průmyslová barviva v kosmetice a jako katalyzátor v povrchových úpravách, textilu a při čištění vody a vzduchu.

V současné době má česká firma  v Navarra dva výzkumné projekty založené na použití výrobků obsahujících nanočástice : jeden, na čištění odpadních vod,  s veřejnou obchodní společností NILSA, a další s Navarra Institute of Technology, v oblasti zemědělství a infrastruktury (INTIA), na použití výrobku s nanočásticemi TiO2 jako náhrady za běžné pesticidy ve vinohradnictví. V obou případech budou výsledky vyhlášeny před koncem roku 2014.

Nové použití a aplikační oblasti

V rámci dohody o spolupráci, která dnes byla podepsána, se vláda Navarra a společnost zavazují prozkoumat společně možnosti na rozvoj nových aplikací technologie využívající nanočástice oxidu titaničitého v dalších oblastech, jako je například ochrana zdraví (nemocnice, veřejné prostory), životního prostředí (zlepšení městské kvalita ovzduší), nebo doprava (auta, autobusy prostředky).

V posledním desetiletí, pokroky v nanotechnologiích umožnily vývoj nových produktů na bázi nanočástic oxidu titaničitého s výrazně zvýšenou účinností. To snižuje náklady na jejich použití, vytváří velmi konkurenceschopnou pozici na trzích, a to zejména jako katalyzátor a při využívání elektrochemické solární energie.

Aplikace oxidu titaničitého, které jsou rozšířeny ve střední Evropě, jsou založeny na využití procesu fotokatalýzy. Aby k mohla fotokatalýza fungovat, je nezbytné denní světlo. Proces proto probíhá během dne a ne v noci.  Je přitom jedno, zda je slunečné počasí nebo sněží. Volba této technologie před ostatními vychází ze závazku využívat čisté, obnovitelné zdroje energie, jako je sluneční světlo, pro sanaci životního prostředí. Nezbytná substance – recyklovatelný oxid titaničitý (fotokatalyzátor) je potřebná ve velmi malém množství. Na vyčištění tísíce metrů krychlových odpadní vody se jí spotřebuje 1 kg. Vliv samotné látky na životní prostředí je prakticky nulový.

Společnost „Advanced Materials JTJ“ se zaměřuje na výzkum, vývoj a inovace v oblasti nanočástic a jejich využití v praxi. Zaměřuje se na uplatnění vlastních patentovaných průmyslových  produktů FN1, FN2 a FN3, které jsou založeny na využití nanočástic oxidu titaničitého a jsou chráněny mezinárodními patenty.

Výzkum probíhá v NILSA a INTIA

Česká společnost podepsala v loňském roce dvě partnerské smlouvy s veřejnými výzkumnými organizacemi vlády Navarry, s „Local Infrastructure Navarra, SA,“ (NILSA) a „Institute of Technology and Agricultural Infrastructure, SA“ (INTIA), které jsou obě propojeny na ministerstvo pro rozvoj venkova, životní prostředí a místní samosprávu.

Výzkumný projekt s NILSA je zaměřen na finální úpravu při čištění odpadních vod. Po pěti měsících zkoušek v prostorách Tudela, Monteagudo-Arguedas a Valtierra, bude aplikace nové technologie rozšířena na zařízení pro čištění vody, která se nacházejí v povodí  řek Alhama (Cintruénigo, Corella a Fitero) a Huecha (Cortes). Použití oxidu titaničitého zlepšuje mikrobiologii vyčištěné vody a odstraňuje patogeny, jako jsou bakterie Escherichia coli a Salmonella, jakož i látky, odvozené od chloru, zbytky lidských a zvířecích léčiv (zejména antibiotika), pesticidů a reziduí pesticidů, a některých hormonů.

INTIA se zapojila do výzkumu použití přípravků, v níchž hlavní složku tvoří nanočástice oxidu titaničitého, jako náhrady za současné přípravky ochrany rostlin na vinicích. Výsledky testování se očekávají v říjnu. Navíc probíhá intenzivní  analýza možného uplatnění nových nano-produktů v oblasti ochrany zdraví zvířat.

Původní článek ve Španělštině:

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016