Vědci z Akademie věd ČR potvrzují: Nátěry Protectam FN® účinně snižují koncentrace NO a NO2 ve vzduchu

Vědečtí pracovníci Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Jiří Rathouský a Radek Žouželka, kteří se  dlouhodobě věnují výzkumu fotokatalytického jevu a možností jeho praktického využití prokázali, že materiály s fotokatalytickým efektem dokážou odstraňovat ze vzduchu jak oxid dusnatý (NO), tak i oxid dusičítý (NO2), který patří mezi nejvýznamnější škodliviny, které zněčišťují ovzduší v souvislosti s automobilovou dobravou. Znečištění ovzduší NO2 a dalšími látkami představuje velký a obtížně řešitelný problém zejména ve velkých městech nejen v Evropě, ale po celém světě. Rathouský a Žouželka výsledky svého výzkumu publikovali v prestižním mezinárodním vědeckém periodiku Applied Catalysis B: Environmental 217 (2017)  na stranách 466–476 pod názvem: „Photocatalytic abatement of NOx pollutants in the air usingcommercial functional coating with porous morphology„.

Závěry výzkumu ukazují, že vysoce účinné fotokatalytické povrchy vytvořené například speciálními nátěrovými hmotami jakým jsou například Protectam FN® mohou být využity jako efektivní a ekonomicky velmi úsporná environmentální technologie umožňující odstraňovat z ovzduší významné znečišťující látky. Na významný počin českých vědců reagovala i česká média:

https://21stoleti.cz/2017/07/19/sikovny-nater-z-ceskych-laboratori-ktery-lapa-skodliviny/

https://sciencemag.cz/fotokatalyticky-nater-lape-oxidy-dusiku/

https://www.technickytydenik.cz/rubriky/denni-zpravodajstvi/unikatni-patentovana-naterova-hmota_41291.html

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-firma-uspela-s-revolucni-naterovou-hmotou-muze-cistit/r~5d0b1304739211e7b56e002590604f2e/

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016