Vznikla Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Advanced Materials-JTJ je zakládajícím členem Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Zástupci 12 českých nanotechnologických firem založili dne 27. listopadu 2014 na půdě agentury CzechInvest Asociaci nanotechnologického průmyslu ČR. Ta si klade za cíl reprezentovat zájmy českých firem a výzkumu v tomto oboru na národní i evropské úrovni,
v obchodní i výzkumné a vzdělávací sféře. Chce do budoucna stavět na dobrém jménu, které má Česko v tomto oboru ve světě a šířit pozitivní povědomí o nanotechnologiích ve společnosti.  Zaměří se také na aktivní vyhledávání podpory a příležitostí spolupráce mezi komerční a výzkumnou sférou.

Advanced Materials-JTJ patří mezi zakládající členy Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Zakládajícími členy Asociace jsou subjekty z podnikatelské sféry. Konkrétně se jedná o firmy IQ Structures s.r.o., NANOVIA s.r.o., nanoSPACE s.r.o., Advanced Materials – JTJ s.r.o., SPUR a.s., NanoTrade s.r.o., ASIO, spol. s r.o., PARDAM, s.r.o., Výzkumný Technologický Institut s.r.o., HE3DA s.r.o., JIMIPLET, s.r.o. a NAFIGATE Corporation, a.s.

Technologické centrum AV ČR dlouhodobě s těmito firmami zaměřenými na nanotechnologie spolupracuje jak z pozice pracoviště národních kontaktů pro evropské programy výzkumu a inovací (7. RP, Horizont 2020), tak pracoviště pro podporu podnikání a transferu technologií.  V oblasti nano stálo TC AV ČR již za celou řadou aktivit jako pořadatel nebo spolupořadatel. Jako dobré příklady z posledních let lze uvést podporu prezentace firem v zahraničí (společné veletržní stánky na konferencích Nanotech 2013 a 2014 v Tokiu a EuroNanoForum 2013 v Dublinu) a spolupráci s firmami při pořádání informačních dnů, samostatných konferencí a seminářů (Národní informační den Nanotechnologie v H2020EuroNanoForum 2009, workshop Příležitosti pro rozvoj a financování nanotechnologií v ČR). TC AV ČR rovněž založilo portál Nano-Med.cz, který mapuje širokou škálu univerzitních a akademických institucí přes klinická pracoviště, výzkumné laboratoře i malé a střední podniky zabývající se transferem technologií v  oblasti nanomedicíny a je jedním z prostředků spojení s evropskou nanomedicínskou komunitou a Evropskou technologickou platformou pro nanomedicínu.

Technologické centrum AV ČR vznik Asociace nanotechnologického průmyslu ČR uvítalo a s potěšením přijalo nabídku stát se jejím partnerem. Dohodlo se s ní na všestranné podpoře jejích aktivit a projektu  Česko je NANO.

Zdroj: Tisková zpráva agentury Czech Invest

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016