Stali jsme se členy DECHEMA

Advanced Materials-JTJ byla přijata za člena německé neziskové profesní organizace DECHEMA, která sdružije více než 5800 subjektů. DECHEMA podporuje výměnu odborníků a propojování know-how v oblasti chemického inženýrství a biotechnologii.

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016